Wpisz ilość roztworu roboczego
litrów
Wpisz stężenie preparatu
% albo Wpisz stosunek rozcieńczenia 1:
Potrzebujesz
litrów wody oraz
mililitrów preparatu.